newsy i inspiracje dla tych, którzy piszą i chcą pisać lepiej
StoryLab.pro

Pierwszy w Polsce kurs dla konsultantów scenariuszowych

Dobry Konsultant Scenariuszowy to osoba, która ma znakomitą znajomość narzędzi scenariopisarskich oraz potrafi w umiejętny sposób pracować z twórcami, wspierając ich talent, kreatywność i odpowiednio motywując do działania. I właśnie takich specjalistów wyszkolimy na tym kursie!

Przez siedem miesięcy uczestnicy tego kursu opanowują zarówno warsztat scenariopisarski, jak też umiejętności pracy z drugim człowiekiem.

Program podzielony jest na dwie części

 • teoretyczno-warsztatową (od września do grudnia)
 • praktyczną (od grudnia do lutego)

Kurs kończy się egzaminem (marzec).

Wybrani absolwenci dostaną propozycję odbycia dwuletniego płatnego stażu z zapewnioną superwizją w StoryLab.pro.

 

Część pierwsza – nauka potrzebnych umiejętności

Uczestnicy poznają i uczą się stosować w praktyce umiejętności potrzebne do bycia znakomitym konsultantem scenariuszowym. Dlatego równolegle przyswajają wiedzę teoretyczną z zakresu scenariopisarstwa oraz z dziedzin coachingu i mentoringu.

Jednocześnie każdy uczestnik rozpisuje swój scenariusz trzydziestominutowego filmu fabularnego, będąc pod opieką konsultanta, którym jest inna osoba z grupy. Dzięki temu każdy doświadcza tego, jak scenarzysta czuje się w procesie twórczym i czego oczekuje od swojego konsultanta. Z drugiej strony, będąc opiekunem innej osoby z grupy, kursanci uczą się, na czym polega praca z twórcą.

Zagadnienia podejmowane w tym okresie:

SCENARIOPISARSTWO

 • podstawy scenariopisarstwa
  –  jak działa wyobraźnia, szukanie i wybieranie pomysłów
  – temat, przesłanie, cel, motywacja, konflikt, porażka
  – budowanie postaci
  – metody liniowego prowadzenia narracji (trzy akty, podróż bohatera, metoda sekwencyjna, save the cat
  – formatowanie scenariusza
  – konstrukcja scen
  – dialog
 • zaawansowane formy narracji
  – narracja wielowątkowa (tandem, podwójna podróż, multiprotagonista
  – narracja nieliniowa (6 typów retrospekcji, konsekutywna, kuferkowa, przełamany tandem)
 • charakterystyka pracy z różnymi formami
  – krótko- i długometrażowe filmy fabularne
  – seriale telewizyjne
  – adaptacja literatury na scenariusz
  – adaptacja faktów na scenariusz
  – filmy dokumentalne
 • redakcja tekstu

COACHING I MENTORING

 • wprowadzenie do poznania narzędzi wsparcia
  – jak się uczyć?
  – coaching, mentoring i inne formy indywidualnego wsparcia
 • komunikacja i relacja z drugim człowiekiem
  – słuchanie
  – zadawanie pytań
  – intuicja
  – budowanie przestrzeni porozumienia
 • formułowanie celów
  – wizja, misja
  – formułowanie
  – zarządzanie przez cele w praktyce osobistej
 • modele, struktury i gadżety
  – przegląd narzędzi nadających ramy pracy rozwojowo-wspierającej
 • wartości, przekonania, samoocena
  – własne wartości życiowe i własne wartości związane z pracą konsultanta
  – wartości scenarzysty, a zasady współpracy, motywacja do pracy, przełamywanie blokad
  – konflikt wartości
  – przekonania (uskrzydlające, ograniczające), praca z przekonaniami
  – samoocena – przekonania na własny temat
 • nawyki
  – pętla nawyku
  – tworzenie i zmiana nawyków
 • dodatkowe narzędzia w pracy konsultanta
  – koncepcje, modele i sposoby pracy
  – design thinking (myślenie projektowe)
  – bzdury i mity rozwoju

Część druga – zastosowanie umiejętności w praktyce

Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli przez pierwszą część kursu i zostali dopuszczeni do drugiej – praktycznej – części, rozpoczynają współpracę ze scenarzystą, który jest na początku pracy nad swoim projektem. Tym razem nie jest to osoba z grupy – pracujemy z potencjalnym klientem. Sesje są nagrywane i omawiane.

W tym czasie każdy z uczestników ma możliwość odbycia czterech indywidualnych sesji mentoringowych z wykładowcą oraz pojawia się na dwóch zjazdach grupowych.

Efektem pracy jest raport sporządzony przez uczestnika kursu oraz ocena pracy konsultanta dokonana przez scenarzystę, z którym pracował konsultant.

Egzamin

Egzamin ustny, na którym następuje omówienie pracy pisemnej (raportu z pracy ze scenarzystą) oraz sprawdzenie wiadomości teoretycznych, jakie uczestnik opanował podczas kursu.

Warsztaty odbywają się w siedzibie StoryLab.pro w centrum Warszawy, ul. Ludwika Krzywickiego 34 lok. 224 (klatka IV, 3 piętro).

Więcej szczegółów odnośnie kursu znajdziesz na stronie storylab.pro.

x